Promocje
Aktualne promocje
Kolczyki srebrne koła blaszki matowe 12mm
Kolczyki srebrne koła blaszki matowe 12mm
65,00 zł 55,00 zł
para
Duży regulowany pierścionek srebrny
Duży regulowany pierścionek srebrny
149,00 zł 132,00 zł
szt.
Trójkąty asymetryczne kolczyki srebrne na sztyfcie
Trójkąty asymetryczne kolczyki srebrne na sztyfcie
59,00 zł 49,00 zł
para
Okazały pierścionek srebrny regulowany z plecionką
Okazały pierścionek srebrny regulowany z plecionką
195,00 zł 185,00 zł
szt.
Satynowana okazała bransoletka srebrna na szynie
Satynowana okazała bransoletka srebrna na szynie
235,00 zł 225,00 zł
szt.
Niezwykle okazały naszyjnik srebrny na rzemieniu
Niezwykle okazały naszyjnik srebrny na rzemieniu
238,00 zł 228,00 zł
szt.

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności drogą elektroniczną na adres sklep@silver-style.pl lub też listownie na adres: Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński ul. Jagiellonów 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 
2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik nr 1 lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. 
3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 2, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności bądź informacji o innym sposobie zwrotu należności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
6. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.
7. Zgodnie z art 38 ust 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do takich towarów zalicza się towary wykonane na indywidualne zamówienie, a więc zawierające w szczególności indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta. Towary o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
8. Zwrot kosztów następuje w ciągu 7 dni od przyjęcia przez Sklep zwracanego towaru.
9. Sprzedający oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. 
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sklep, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort Klienta przy realizacji zamówień, zapewnia, że wszelkie niedogodności na którymkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i rozwiązywane za porozumieniem stron. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Załącznik nr 1 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Jagiellonów 8
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
__________________________________________________________________________________________

- Numer zamówienia _________________________________________________

- Adres e-mail _________________________________________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _________________________________________________
- Sposób zwrotu płatności
(np. numer rachunku bankowego) _________________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów) _________________________________________________
- Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _________________________________________________
- Data _________________________________________________

(*) - niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl